I9Bet Cách Chơi Bài Đánh Luỹ Bongo – Bài viết Chính Thức & Hữu ích

  1. Mô tả
  2. Luật Chung
  3. Nút Bắt Đầu Chọn Số
  4. Khai Thác Kết Quả
  5. Câu Hỏi Thường Gặp

Cách Chơi Bài Đánh Luỹ Bongo – Hướng Dẫn Detail

Luật Chung

Luật chung của bài đánh i9 bet luỹ bongo: bạn sẽ đặt các số trên bàn đấu và chọn số nhất đầu tiên tài liệu mở bông, sau đó cộng lại số dư và gán số mới cho mỗi bông theo thứ túng. Chúng tôi sẽ qua hình thức nhanh chóng cách chơi sau đó.

Nút Bắt Đầu Chọn Số

Bạn sẽ nhấp chọn nut để bắt đầu một vòng mới. Bình thường mỗi vòng sẽ có mức giá trị sau đây:

  • Nút “GO”: khởi động vòng game
  • Nút “Buy Credits”: mua thêm credit để tiếp tục chơi
  • Nút “Bet Max”: đặt leld mức cao nhất

Bạn sẽ đặt các số trên bàn đấu với mức đầu tư của mình cho mỗi bông. Bạn có thể chọn số từ 1 đến 80.

Chọn 1 số để bắt đầu, đồng thời kiểm tra điều kiện sau:

  • Bàn đấu có 136 quả bông, gồm: 36 quả tròn xanh, 36 quả tròn vàng, 36 quả tròn đen, 24 quả ống xanh, 12 quả ống vàng, 12 quả ống đen, và 10 quả để cộng.
  • Bông sẽ bắp và dừng lại tại vị trí vào một trong 12 quân tọa, tránh vị trí trống.

Bạn có thể nhấn Nut “Pay Now” để đặt tiền vào game, sau đó bắt đầu chọn số.

Bông sẽ bắp và dừng lại tại vị trí nấ Nut chọn, bạn sẽ có thể nhận thưởng nếu bông đạt vị trí đó. Tuy nhiên, bàn đấu có thể có một số quá
trang thể, nếu bơm bông quá ngủng, hoặc đánh bất kỳ số khác không phải là số bạn đã chọn. Hãy đảm bảo cẩn thận khi chọn và khai thác kết quả.

Câu Hỏi Thường Gặp

Cách Chơi Bài Đánh Luỹ Bongo - Hướng Dẫn Detail

1. Tại sao chúng ta chọn số nào để chơi?

Điều quan trọng nhất để chạy thành công trong bài đánh luỹ bongo là ý định.

2. Tôi có thể nhận thưởng băng qua online?

Có, bạn có thể nhận thưởng bằng cách chọn số đúng và gỡ bóng được gán vào.

3. Tạm biệt bài viết Cách Chơi Bài Đánh Luỹ Bongo, xin cám ơn đã theo dõi!